En kroppshalva

En kroppshalva (via http://foto.rudenius.se)

Dags för kroppskännedom. Ligger på britsen. Lyssnar till den nästan hypnotiserande rösten. Följer med på resa genom  kroppen. Upptäcker med fasa att där bara finns en kroppshalva. Ska det inte finnas två? Skrivpuff: Två.

Author: *blogfia*

Sometimes I like what I see – then I shoot! – Sometimes I don't like what I see – then I shoot too!

Thanks for visiting!

Please log in using one of these methods to post your comment:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s