Hellre bortröstad

Skrivpuff: Palmemordet

Milde tid – vad skriver man om “palmemordet”?

Polisens oförmåga

Gastkramning

Förlamning

Lisbeth

Mord på öppen gata

Palmepoltitk

Palmetiden

PKK

Hans Holmér

Christer

Politik

Terrorister

Jag stannar vid att konstatera att vår polis har stora brister i sitt sätt att arbeta!

Det hade varit trevligare om Palme hade blivit bortröstad än undanröjd!

Palme vände politiken till ett otrevligt skådespel jämfört med den sympatiska andan som föregick hans inträde.

Advertisements

Author: *blogfia*

Sometimes I like what I see – then I shoot! – Sometimes I don't like what I see – then I shoot too!

10 thoughts on “Hellre bortröstad”

  1. Det fanns en självgodhet och en nedlåtenhet i hans framtoning som ibland upplevdes som klart provocerande, på den tiden, men om t.ex Reinfeldt bara vore några uns skarpare så tror jag att det är minst samma klass där, med den skillnaden att han riktar lansen mot folk som redan ligger. Aldrig tänkt på att det skulle vara ett arv från Palme – intressant idé.

    1. Jag har alltid varit intresserad av politikers framträdanden och studerar dessa flitigt.
      Själv gillar jag politiker som visar respekt för åsiktsskillnader och jag gillar inte aggressiv framtoning. Politikens innehåll är ett annan ämne – nog så viktigt! Varför hade du behov att angripa Reinfeldt här?

    1. Jag tänkte på din kommentar; “Har nog luckor särskilt ang. nämnde Tingström ;)” -Här- Mitt påstående att han var “tjack-provider” är kanske illa underbyggd – det var bara något jag hört Gert Fylking uttala i en sittning hos Robert Aschberg (tv3?) (youtube), tror jag det var.

Thanks for visiting!

Please log in using one of these methods to post your comment:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s