Fyra korta

Skrivpuff: Distrahera

Nu tänkte jag plötsligt på morse. Känner du till signalspråket? Korta och långa signaler som bildar ord och tecken. I scouterna lärde vi oss morsealfabetet. Vi hade ett knep. Jag tyckte det var jättekul.

Knepet hade med ord och vokaler att göra. Vi skapade ett ord för varje bokstav. Varje o betydde lång och övriga vokaler kort signal. A är atom och alltså kort lång. M är mormor och således lång lång. Tre korta är S – sinkadus. Tre långa är O som blev ojojoj. Och så vidare …

Om distrahera hade varit med skulle det innebära fyra korta signaler. Fyra korta är inte D utan H. H är Himalaya.

Tur jag inte lät mig distraheras.

Nu undrar ni vad D är! D är lång kort kort – doremi.

Morsealfabetet på Wikipedia.

Author: *blogfia*

Sometimes I like what I see – then I shoot! – Sometimes I don't like what I see – then I shoot too!

6 thoughts on “Fyra korta”

Thanks for visiting!

Please log in using one of these methods to post your comment:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s