Utfrusen

Skrivpuff: Svider

Elin kommer hem.
– Jag får inte vara med!
Men lilla flicka…

Så tröstlöst ledsen,
när utfrysningen slår till.
Mitt hjärta svider.

Det svider länge
efter hjärtlöshetens grepp
om  barn som gör ont.

***

Author: *blogfia*

Sometimes I like what I see – then I shoot! – Sometimes I don't like what I see – then I shoot too!

5 thoughts on “Utfrusen”

Thanks for visiting!

Please log in using one of these methods to post your comment:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s